NLACTIEF

 

Beste leden / ondernemers,

We hebben u minder intensief kunnen informeren dan u wellicht van ons gewend bent in Corona-tijd, maar hopen u met deze nieuwsmail verder te informeren. De afgelopen dagen hebben we de informatie van de overheid bestudeerd. Informatie die regelmatig veranderd is en op meerdere manieren te interpreteren. In deze nieuwsbrief de laatste informatie en hoe wij zaken interpreteren.

1,5 meter
Laten we starten met een duidelijke maatregel. Duidelijk is namelijk wel dat alles op 1,5 meter afstand dient plaats te vinden. Er zijn alleen uitzonderingen voor kinderen tot 13 jaar die geen 1,5 meter hoeven te houden ten opzichte van elkaar en van volwassenen. Voor kinderen van 13 tot 18 jaar geldt dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden ten opzichte van elkaar, maar wel ten opzichte van bijvoorbeeld een instructeur. Er geldt geen uitzondering meer voor contactsporten, zoals boksen e.d. 


Aantal mensen in een ruimte
Als we de formele berichtgeving van de Rijksoverheid bekijken, komen we tot de conclusie dat er sprake is van twee verschillende functies in een fitnesscentrum: 1. de grote fitnessruimte en 2. de groepsleszalen. Er gelden, zoals wij ernaar kijken, verschillende eisen aan die twee ruimtes. Om dat goed uit te kunnen leggen, is het goed om u iets verder te informeren over de maatregelen.

Qua aantal mensen in een ruimte beschrijft de overheid: “Het is verboden een samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats, niet zijnde een woning, of in een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig, met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte.”

En dat er een uitzondering is voor deze maatregel voor ‘detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers’.


Ad 1. Grote fitnesszaalIn het laatste nieuwsbericht hebben we uitgelegd dat we een fitnesscentrum zien vanuit twee perspectieven. De grote zaal als een winkel, als een doorstroomlocatie waar mensen individueel binnen komen, gaan sporten en weer vertrekken en de groepsleszaal waar mensen individueel sporten en tegelijk als groep.
We hebben in de nieuwsbrief ook gemeld dat we een brief gestuurd hebben naar alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Hier hebben we enkele afwijzingen op gekregen. Inmiddels is er ook een brief gestuurd naar het Veiligheidsberaad, het platform boven de Veiligheidsregio’s. De noodzaak hiervoor blijkt ook uit het feit dat we terug horen dat er in het land door boa’s op 30 mensen per zelfstandige ruimte, in alle ruimtes gehandhaafd wordt, dus ook in de fitnessruimte en zien we sindsdien verwarring bij ondernemers, medewerkers en klanten. Dat heeft ons doen besluiten om u nu te adviseren om tot nader orde het maximum aantal van 30 mensen per zelfstandige ruimte aan te houden, ook in de fitnessruimte. Hiermee hopen we duidelijkheid te bieden en eventuele discussies met boa’s in uw bedrijf te voorkomen.


Zien we onszelf dan niet meer als doorstroomlocatie? We zien onszelf nog steeds als doorstroomlocatie en zullen deze discussie blijven voeren met het ministerie van VWS en met de Veiligheidsregio’s om dit, bij eventuele nieuwe maatregelen, beter te borgen.

 

Ad 2. Groepsleszaal
Voor de groepsleszaal, waar individuele sporters samenkomen, geldt dat er maximaal 30 mensen in de ruimte mogen zijn. Er geldt echter ook nog een maatregel dat mensen met maximaal 4 samen mogen sporten. Deze maatregel was eerst alleen buiten van toepassing, maar is in de loop van de dag ook voor binnen gaan gelden en leidt tot de nodige verwarring bij de handhavers, de boa’s.

We citeren graag uit de
website van de overheid. “Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  • De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • Zij niet mengen.”

Dat betekent dat u in een zaal, waar dat kan, 30 personen dient onder te verdelen naar groepen van max 4 mensen die 1,5 meter afstand houden. Houd voor de duidelijkheid meer ruimte tussen de groepjes. Deze afstand is niet beschreven.


Kleedkamers, douches en toiletten
Zoals eerder gemeld, dienen kleedkamers en douches in uw bedrijven dicht te zijn. Toiletten mogen gewoon open zijn. Als er alleen een toilet beschikbaar is in de kleedkamers of indien de kluisjes zich daar bevinden, adviseren we u om de kleedkamer te zien als een passageruimte en ervoor te zorgen dat mensen daar niet blijven hangen (omkleden), maar de ruimte zo snel als mogelijk weer verlaten. Mensen komen in sportkleding naar het centrum en douchen thuis.

Kleedruimtes en douches bij zwembaden, en sauna- en wellness gedeeltes mogen gewoon open zijn. 


Mondkapjes
Het kabinet heeft in de persconferentie aangegeven dat men juridisch gaat uitzoeken of mondkapjes verplicht kunnen worden. Tot die tijd is nog steeds het dringende advies om mondkapjes te dragen aanwezig. Het is daarmee nog steeds aan u als ondernemer om te bepalen hoe u hiermee om wilt gaan in uw bedrijf. tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat een mondkapje draagt in binnenruimtes toe. Dat kunt u meenemen in uw overwegingen. De overheid bevestigt overigens nog steeds dat het dragen van een mondkapje tijdens sporten niet nodig is (
lees hier het artikel), maar wel voorafgaand en als een sporter klaar is met sporten.
Ook als het om uw medewerkers gaat, is het aan de ondernemer en het personeel om te bepalen hoe ze hiermee om willen gaan. Als er straks een verplichting geldt, zullen medewerkers een mondkapje moeten dragen tijdens het werk.


Tenslotte
Het besluit om de fitnessbedrijven open te houden, terwijl bijvoorbeeld de horeca 4 weken moet sluiten, is een bevestiging dat de overheid het belang van blijven sporten en bewegen inmiddels ziet. En dat het u lukt om dat op een professionele, veilige en verantwoorde manier vorm te geven. We roepen u op om daar scherp op te blijven in deze spannende tijd. Een verdere toename van de besmettingscijfers kan ons weleens heel hard raken. Laten we er samen alles aan doen om dat te voorkomen. Dat betekent ook het aanscherpen van een aantal zaken zoals reservering, registratie en hygiënemaatregelen in uw bedrijf. Doet u mee?


We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,


Team NL Actief